Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.redfoxhunting.eu

webáruház  

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Balassa Kft., mint vállalkozás tulajdonában és üzemeltetésében álló www.redfoxhunting.eu honlapon keresztül történő vásárlói (fogyasztói) megrendelésre, vásárlásra, elektronikus szerződésre vonatkoznak.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Balassa Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a fogyasztó (továbbiakban: Vásárló) között elektronikusan jön létre.

 

Jogforrások:

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet - A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,

151/2003. (IX.22.) Korm.rend. - Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,

45/2014. (II.26.) Korm.rend. - A fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól,

1997. évi CLV. törvény - A fogyasztóvédelemről,

2001. évi CVIII. törvény - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

2013. évi V. törvény - A Polgári Törvénykönyvről.

 

Nyilatkozatok:

A szerződés nyelve: magyar. A szerződéshez nem áll rendelkezésre magatartási kódex. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés és a vásárlás, megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is. A Szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A Szolgáltató által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális adattartalmakkal.

 

2. A szerződéskötés

 

Az ÁSZF szerinti szerződés létrejön: a webáruház megtekintésével, regisztrációval, vásárlással, vagy bármely más határozott tevékenységgel, amely érinti a weboldalt. A weboldal szolgáltatásainak igénybe vételével a Vásárló egyben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

A megrendelés véglegesítésével, visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a Vásárló között a megrendelés utolsó lépésénél a megrendelem gombra történő kattintással határozatlan időre jön létre. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a Vásárló jelen ÁSZF elolvasásával kifejezetten tudomásul vesz.

A webáruház oldalainak megtekintése és azon bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek számára lehetséges.

Az árak minden esetben a forintban és/vagy euróban fizetendő (bruttó), ÁFA-val növelt értékkel kerülnek feltüntetésre.

Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

3. Szerződő Felek

 

3.1. A Szolgáltató

A www.redfoxhunting.eu online áruházat a Szolgáltató üzemelteti.

A Szolgáltató teljes neve: Balassa Ruházati Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 2660 Balassagyarmat Erkel Ferenc u. 3.

A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:

- webshop ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 467 3164

- e-mail: info@redfoxhunting.eu

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 12-09-003985

A Szolgáltató bankszámlaszáma:

A Szolgáltató adószáma: 12902813-2-12

A Szolgáltató képviselője: Boros László ügyvezető igazgató

Tárhelyszolgáltató: Szabolcsi Péter EV

Szakmai kamarai tagság: (ha van)

3.2. Vásárló

A Vásárló az a természetes személy, vagy szervezet, aki a Szolgáltató által üzemeltetett webshopban árucikket vásárol.

 

4. Megrendelés folyamata

 

4.1. Regisztráció

A Vásárlónak a vásárlás érdekében először regisztráltatnia kell magát, melyet megtehet a vásárlás folyamatában vagy a Regisztráció menüpontra kattintva a regisztrációhoz szükséges adatlap kitöltésével. Az adatlap kitöltésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és a vonatkozó jogszabályok alapján kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes, határozatlan időre történik azzal, hogy azt írásban bármikor visszavonhatja.

A regisztráció során a Vásárló megadja a vásárláshoz szükséges adatait, melyeket a későbbiekben – amennyiben jogszabály azt nem tiltja – módosíthat vagy törölhet.

 

4.2. Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése

A vásárlás során a Vásárló a terméket(ket) először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési- és a szállítási adatok megadásával azokat megrendeli.

A megrendelés rögzítését követően a Szolgáltató haladéktalanul automatikus értesítést, visszaigazolást küld a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségre. Az e-mail üzenet tartalmazza a megrendelt termék megnevezését, leírását, a termék vételárát és más esetleges díjakat. A visszaigazolás nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. Kérjük, hogy amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mail: info@redfoxhunting.eu vagy a webshop ügyfélszolgálata a +36 30 467 3164 telefonszámon érhető el.

Vásárlónak a megrendelés során többször is lehetősége van az adatbeviteli hibák technikai javítására. Lehetséges megváltoztatni a rendelés során kosárba tett termékek mennyiségét, akár a kosár tartalmának megtekintése után is. A Vásárlónak ebben az esetben a "Mennyiség" oszlopban található "db" előtti mezőbe szükséges beírni a termékre vonatkozó helyes rendelés darabszámot. Amennyiben a Vásárló a kosárból törölni szeretné a terméket, akkor a "Törlés” gombra kattintva megteheti azt. A Vásárlónak lehetősége van a regisztráció során megadott adatai módosítására is.

 

4.3. Rendelés feldolgozása

A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását, a rendelés befogadásáról tájékoztatást küld.

 

4.4. Fizetési feltételek

A megrendelési folyamat során a vásárló választhat a megjelenő fizetési és átvételi módok közül. A választható átvételi és fizetési módok: személyes átvétel esetén az átvétel során történő készpénz fizetéssel, házhoz szállítás esetén a DPD Hungary Kft. futárnak készpénzzel fizetve, illetve a honlapon történő bankkártyás fizetéssel.

Szolgáltató külön is felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a futárnak bankkártyával történő fizetésre nincsen lehetőség.

A szerződés az áru megrendelésével és a Szolgálató általi elfogadás visszaigazolásával jön létre.

A futárral történő szállítás esetén a szállítási költség Magyarországra vonatkozólag:

  

4.4.1. A Szolgáltató webáruházában feltüntetett árak az áfa-t tartalmazzák, bruttó árak. 

4.4.2. Utánvétes fizetés választása esetén, a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni. Az átvétel esetleges plusz költségei a Vásárlót terhelik.

 

4.5. Szállítási feltételek, határidők

A Vásárló által kiválasztott termékek szállítását a Szolgáltató raktárából teljesíti.

Amennyiben raktáron nem található a cikk, úgy a rendelést kizárólag a gyártás függvényében tudja teljesíteni.

Előfordulhat, hogy a Vásárló megrendelésében szereplő árucikk a Szolgáltató számára nem beszerezhető. Ilyen esetben a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatást ad arról, hogy a megrendelést csak részlegesen tudja teljesíteni, és a rendelkezésre álló termékeket feladja, vagy átvehetővé teszi. Részleges teljesítés esetén – amennyiben a Vásárló a nem teljesített szállítással kapcsolatban él elállási jogával - a már bankkártyával előre kifizetett, de le nem szállított termékek ellenértékét a Szolgáltató visszautalja a Vásárló részére. Utánvétes fizetési mód esetében a le nem szállított termékek értékét a Szolgáltató nem számolja fel, azt így természetesen a Vásárlónak nem kell kifizetni.

 

4.6. Sikertelen kézbesítés

Sikertelen kézbesítésről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatást küld. A Vásárlónak ezt követően 15 nap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzon arról, hogy:

- a termék újbóli kiküldését kéri, ebben az esetben az újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik, vagy

- személyes átvétel esetén a bolti tárolás 3 munkanappal hosszabbítható meg, ebben az esetben külön díjat a Szolgáltató nem számít fel, vagy

- a megrendelt árura nem tart igényt, arról lemond, ebben az esetben, amennyiben bankkártyával történt az ár kifizetése a termék vételára teljes egészében visszaküldésre kerül.

 

 

5. Szavatosság

Szavatossági igény a számla bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 2 éven belül, ha a meghibásodás a vásárláskor már meglévő gyári hibából keletkezett. Ezen időintervallumon belül a Szolgáltató feladata a kifogás intézése. Szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, kártérítést - lehetőség szerint 15 napon belül - biztosítunk. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét, ezen igényével keresse fel szolgálatunkat.

Vevőszolgálati elérhetőségek:

Telefon: +36 30 467 3164

Email: info@redfoxhunting.eu

Cím: 2660 Balassagyarmat Mártírok útja 7.

 

 

6. Tulajdonjog fenntartás

Szolgáltató a megrendelt termék teljes vételárának a megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. A ki nem fizetett termékkel való jogosulatlan rendelkezés büntető eljárást vonhat maga után.

 

7. A vásárlástól való elállás joga

 

Elállási/Felmondási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő 

- termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

-több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt, vagy darabot átveszi, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Balassa Kft. 2660 Balassagyarmat Erkel Ferenc u. 3., email: info@redfoxhunting.eu .

Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF-ben megtalálható elállási nyilatkozat-mintát is.

A termék(ek) vételárát csak a sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolata átadása ellenében téríti vissza a Szolgáltató, legkésőbb az elállást követő tizennégy (14) napon belül. Elállás esetén, ha a termék nem rendeltetésszerű használatából eredően sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését.  A Vásárlót terhelik az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a Vásárló által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló írásos formában nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

 

Melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Balassa Kft. Cím: 2660 Balassagyarmat Erkel Ferenc u. 3.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés azonosítója

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

8. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

- olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Vásárlót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.

- a Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Szolgáltató nem felelős a Vásárló internet használata során a Vásárló számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felöl érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felöl érkező káros hatások elhárítása a Vásárló feladata.

 

9. Adatok helyessége és panaszkezelés

9.1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadók. 

9.2. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, levelezéskor a Szolgáltató postai címén keresztül, e-mailben az info@redfoxhunting.eu e-mail címen, valamint munkanapokon a Szolgáltató telefonszámán a +36 30 467 3164, egyebekben a panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

9.3. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 450 2598.

9.4. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon.

 

10.Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. A Szolgáltató a vásárló adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató adatkezelésének célja: a Vásárló által megrendelt termék rendelés teljesítése, valamint a termékkel kapcsolatos információk közvetítése.

A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait harmadik félnek nem adja át, a szerződés teljesítésekor (szállítás) a Vásárló neve és lakcíme a kiszállítás teljesítése érdekében, annak céljából kerül átadásra a szállítást végző szolgáltató számára.

 

11. Egyebek

Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést az internetes www.redfoxhunting.eu oldalon közzéteszi.